0
پیش بینی ورزشی
پیش بینی زنده
نتایج زنده
پوکر آنلاین
پاسور
تخته نرد
انفجار
بازی انفجار
کازینو آنلاین
پشتیبانی
راهنما
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد بازی انفجار انفجار کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 3x3
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۴
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۷
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۳
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۴
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۷
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۷
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۳
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۴
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۸
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۱
۷
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۹
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۲
۲
LA Clippers 2K22 3x3
inprogress
۱۱:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
Miami Heat 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
World
NBA 2K22 Cyber Championship
San Antonio Spurs (Cyber)
۸۹
۹۳
Chicago Bulls (Cyber)
inprogress
۱۰:۴۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۰
۹۹
Brooklyn Nets (Cyber)
inprogress
۱۰:۲۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۱۹
۱۲۷
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Phoenix Suns (Cyber)
۱۴۱
۱۳۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۹
۱۴۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۴
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۴۶
۱۵۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۶:۴۲
Denver Nuggets (Cyber)
۸۴
۱۰۸
Toronto Raptors (Cyber)
inprogress
۱۰:۳۵
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۲
۱۲۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۵
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۶
۱۲۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۲:۲۲
Utah Jazz (Cyber)
۱۱۲
۱۳۱
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۳
۱۱۶
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۵:۱۴
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۶
۱۱۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۹۰
۱۹۵
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۴۵
۱۳۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۰۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۲۰
۱۱۴
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۹:۰۸
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۳۱
۱۰۸
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۹:۰۸
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۰۰
۹۶
Utah Jazz (Cyber)
inprogress
۱۰:۳۵
World
NBA 2K20 Cyber League
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۳
۶۷
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۹
۶۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۶
۸۸
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۶۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۱
۶۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۸۶
۷۹
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۸۲
۷۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۷
۶۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۳
۶۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۸۲
۶۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Phoenix Suns (Cyber)
۷۲
۷۶
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۴
۱۰۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۳
۶۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۶۲
۶۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Indiana Pacers (Cyber)
۶۳
۸۶
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۹
۷۳
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
New York Knicks (Cyber)
۹۲
۷۸
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۳
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۷۰
۸۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۷۲
۷۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۶۴
۷۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۵۴
۷۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۵۳
۵۹
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۱۱:۰۷
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰
۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
inprogress
۱۱:۲۷
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Brooklyn Nets (RAMZ)
۶۴
۶۶
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۰:۰۰
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۴۷
۶۷
Golden State Warriors (GWUAPO)
Finished
۰۰:۲۲
Boston Celtics (PLANKAVELLI)
۵۸
۵۷
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۰:۴۴
Golden State Warriors (GWUAPO)
۵۳
۶۴
Brooklyn Nets (BOOGIE)
Finished
۰۰:۵۴
Golden State Warriors (PUMA)
۶۳
۵۸
Los Angeles Lakers (CLAMPS)
Finished
۰۲:۱۰
Golden State Warriors (GWUAPO)
۴۵
۵۴
Los Angeles Lakers (KOBRA)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
۶۷
۷۴
Los Angeles Lakers (DEANO)
Finished
۰۵:۳۲
Los Angeles Lakers (DEANO)
۸۴
۷۲
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۷:۴۰
Milwaukee Bucks (AM)
۶۳
۴۵
Phoenix Suns (RAMZ)
Finished
۰۹:۰۶
Milwaukee Bucks (AM)
۵۲
۵۳
Los Angeles Clippers (PUMA)
Finished
۰۹:۳۰
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۵۳
۷۳
Philadelphia 76ers (Huncho)
Finished
۰۰:۰۰
Los Angeles Lakers (CLAMPS)
۷۴
۵۵
Philadelphia 76ers (AM)
Finished
۰۰:۳۴
Brooklyn Nets (RAMZ)
۶۱
۵۶
Golden State Warriors (PUMA)
Finished
۰۱:۰۶
Philadelphia 76ers (Huncho)
۶۱
۷۹
Brooklyn Nets (BOOGIE)
Finished
۰۱:۲۶
Brooklyn Nets (RAMZ)
۷۶
۶۴
Los Angeles Lakers (CLAMPS)
Finished
۰۱:۳۰
Philadelphia 76ers (Huncho)
۶۱
۵۱
Los Angeles Lakers (KOBRA)
Finished
۰۱:۵۸
Phoenix Suns (Deano)
۷۲
۶۳
Milwaukee Bucks (JABZ)
Finished
۰۲:۲۰
Philadelphia 76ers (AM)
۷۴
۵۸
Brooklyn Nets (RAMZ)
inprogress
۰۲:۳۰
Milwaukee Bucks (JABZ)
۵۱
۵۴
Boston Celtics (PLANKAVELLI)
Finished
۰۲:۵۲
Golden State Warriors (GWUAPO)
۴۸
۶۷
Philadelphia 76ers (Huncho)
Finished
۰۳:۰۲
Philadelphia 76ers (AM)
۶۴
۷۴
Los Angeles Lakers (CLAMPS)
Finished
۰۳:۱۴
Brooklyn Nets (BOOGIE)
۵۲
۶۱
Los Angeles Lakers (KOBRA)
Finished
۰۳:۳۰
Golden State Warriors (PUMA)
۷۷
۶۳
Brooklyn Nets (RAMZ)
Finished
۰۳:۴۶
Los Angeles Lakers (DEANO)
۶۸
۵۸
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۳:۵۶
Los Angeles Lakers (KOBRA)
۵۴
۵۰
Brooklyn Nets (BOOGIE)
Finished
۰۴:۰۰
Milwaukee Bucks (AM)
۶۱
۶۳
Los Angeles Clippers (PUMA)
Finished
۰۴:۰۰
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
۶۸
۶۶
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۴:۲۸
Boston Celtics (CLAMPS)
۶۳
۵۲
Phoenix Suns (RAMZ)
Finished
۰۴:۵۰
Golden State Warriors (TAAPZ)
۵۴
۶۲
Los Angeles Lakers (DEANO)
Finished
۰۵:۰۰
Los Angeles Clippers (PUMA)
۶۲
۵۲
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۵:۲۲
Boston Celtics (CLAMPS)
۶۱
۶۴
Los Angeles Clippers (PUMA)
Finished
۰۵:۵۴
Golden State Warriors (TAAPZ)
۷۶
۷۸
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۶:۰۴
Phoenix Suns (RAMZ)
۶۲
۵۵
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۶:۲۶
Golden State Warriors (TAAPZ)
۵۹
۵۸
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۶:۳۶
Boston Celtics (CLAMPS)
۳۸
۴۲
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۰۷:۰۰
Philadelphia 76ers (JABZ)
۷۰
۶۳
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
Finished
۰۷:۰۸
Phoenix Suns (RAMZ)
۵۴
۶۹
Los Angeles Clippers (PUMA)
Finished
۰۷:۳۰
Los Angeles Lakers (DEANO)
۷۲
۴۶
Golden State Warriors (TAAPZ)
Finished
۰۸:۰۰
Phoenix Suns (RAMZ)
۵۹
۶۱
Boston Celtics (CLAMPS)
Finished
۰۸:۰۰
Phoenix Suns (BOOGIE)
۵۹
۵۷
Milwaukee Bucks (HUNCHO)
Finished
۰۸:۳۰
Los Angeles Clippers (PUMA)
۷۳
۵۳
Boston Celtics (CLAMPS)
Finished
۰۸:۳۴
Brooklyn Nets (PLANKAVELLI)
۶۷
۷۱
Golden State Warriors (TAAPZ)
Finished
۰۸:۴۴
Los Angeles Lakers (DEANO)
۷۳
۶۵
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۰۹:۱۶
Golden State Warriors (TAAPZ)
۷۷
۷۵
Philadelphia 76ers (JABZ)
Finished
۱۰:۰۰
Philadelphia 76ers (ZAAK)
۵۹
۶۷
Golden State Warriors (TTP)
Finished
۱۰:۲۶
Golden State Warriors (KRIZZY)
۴۷
۶۵
Los Angeles Lakers (PK)
Finished
۱۰:۴۶
Los Angeles Lakers (HOGGY)
۶۴
۵۸
Brooklyn Nets (TCB)
Finished
۱۰:۵۸
Golden State Warriors (KRIZZY)
۴۰
۴۱
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
inprogress
۱۱:۱۸
Philadelphia 76ers (ZAAK)
۱۳
۱۲
Los Angeles Lakers (HOGGY)
inprogress
۱۱:۳۰
World
NBA 2K22 Cyber League
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۱۴
۹۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۲۲
۱۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۳۹
۱۱۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۱
۱۱۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۹۲
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۲۳
۱۱۳
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۷
۱۴۹
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۵
۱۲۸
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۵
۱۳۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۶
۹۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۹۳
۱۲۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۴
۱۱۳
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۲۰
۱۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۹
۱۱۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۰۷
۱۲۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۸۷
۶۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۱۰:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۶
۱۶
Denver Nuggets (Cyber)
inprogress
۱۱:۳۰
World
NBA 2K21 1x1
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۰:۳۰
Luka Doncic
۱۴
۱۶
Michael Jordan
Finished
۰۹:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۰۰:۱۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۴
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۴۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۲۰
Damian Lillard
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۱:۴۰
Bradley Beal
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۲:۱۰
James Harden
۷
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۲۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۵۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۱۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۲۰
LeBron James
۱۱
۱
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۳:۴۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۳:۵۰
Damian Lillard
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۴:۰۰
James Harden
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۴:۱۰
Tracy McGrady
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۲۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۰۴:۴۰
LeBron James
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۴:۵۰
Tracy McGrady
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۵:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۰۵:۲۰
James Harden
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۰۵:۳۰
Damian Lillard
۱۰
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۶:۱۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۳۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۶:۴۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۸
۱۲
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۲۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Damian Lillard
Finished
۰۷:۴۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۸:۰۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۰۸:۲۰
Damian Lillard
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
Luka Doncic
۱۵
۱۲
Bradley Beal
Finished
۰۸:۴۰
James Harden
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۵۰
LeBron James
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱
Bradley Beal
Finished
۰۹:۲۰
Kobe Bryant
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۴۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۵۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۲۰
Bradley Beal
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۳۰
James Harden
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۴۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۰:۵۰
Kawhi Leonard
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۱:۲۰
Luka Doncic
۱۰
۵
James Harden
inprogress
۱۱:۳۰
Kobe Bryant
-
-
Tracy McGrady
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید